Cesty, kříže, sochy, krajina a lidé.

Projektem polních soch – soch do polí a poli vůbec se zabývám již dlouho.
Přes pole chodíme do hospody ve Lhotě, která je na kopci, a protože nebylo vidět místo, kde se polní pěšinou napojujeme na cestu, napadlo mě vyznačit ten bod a pak jsem přidal další místa, která mohou být zvýrazněna jen tak, ať jsou lépe vidět a ať je lidé propojují vyšlapáváním rozoraných pěšin.
Naivně jsem doufal, že získám postupně obce pro dobrou věc a ty mě tak umožní sochy vztyčovat na obecních pozemcích. Nestalo se.
Křížovou cestu, kterou navrhla Pavla Kačírková, jsme instalovali před dvěma roky podél jediné nerozorané cesty z vesnice na kopec proto, abychom přesvědčivě přesvědčili. Pár občanů pochopilo a kříže stojí. Boj o místa pro sochy – kaple i přes všechny možné argumenty trvá a projekt se postupně mění a vyvíjí.

V letošním roce jsme instalovali pod Salaší (vesnice u Zlína) Kapli I díky pochopení majitelky pozemku paní Jany Fojtíkové
Kaple I stojí, rezaví a chvěje se ve větru tak, jak si Pavla přála. Věřím, že se nám brzy podaří získat zaníceného mecenáše na realizaci další Kaple II na protějším kopci, protože obě patří k sobě.

Jan Amrůz

KRUHY 2018 Tereza Hašková jinakrajina

jinakrajina

PŘEHOZ 2018 Jan Ambruz jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

VYHLÍDKA 2018 Samuel Šrom jinakrajina

Sousoší jinakrajina

Glass instalation 2017 jinakrajina

PRO KRÁVY /Tereza Hašková/ jinakrajina

jinakrajina

DOKOLA jinakrajina

SRAŽENÁ HRANA jinakrajina

LAVIČKA jinakrajina

KŘÍŽOVÁ CESTA 2007 - PAVLA KAČÍRKOVÁ

kriz

KAPLE I 2010 - PAVLA KAČÍRKOVÁ
jinakrajina

jina krajina

SOCHY - INSTALACE

POLEH 2011 - JAN AMBRŮZ
jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

NET 2012 - JAN AMBRŮZ
jinakrajina

HVĚZDY 2011 - LÁĎA PLÍHAL + JAN AMBRŮZ/
jinakrajina

STUDÁNKA 2011
jinakrajina

ZNAČKY
jinakrajina

jinakrajina

KAPLE II 2014 - PAVLA KAČÍRKOVÁ

KAPLE 2015 - JAN AMBRŮZ

SLOUP 2015

 

facebook ... jan.ambruz/@/gmail.com ....... pavla.kacirkova/@/gmail.com