Cesty, kříže, sochy, krajina a lidé.

Projektem polních soch – soch do polí a poli vůbec se zabývám již dlouho.
Přes pole chodíme do hospody ve Lhotě, která je na kopci, a protože nebylo vidět místo, kde se polní pěšinou napojujeme na cestu, napadlo mě vyznačit ten bod a pak jsem přidal další místa, která mohou být zvýrazněna jen tak, ať jsou lépe vidět a ať je lidé propojují vyšlapáváním rozoraných pěšin.
Naivně jsem doufal, že získám postupně obce pro dobrou věc a ty mě tak umožní sochy vztyčovat na obecních pozemcích. Nestalo se.
Křížovou cestu, kterou navrhla Pavla Kačírková, jsme instalovali před dvěma roky podél jediné nerozorané cesty z vesnice na kopec proto, abychom přesvědčivě přesvědčili. Pár občanů pochopilo a kříže stojí. Boj o místa pro sochy – kaple i přes všechny možné argumenty trvá a projekt se postupně mění a vyvíjí.

V letošním roce jsme instalovali pod Salaší (vesnice u Zlína) Kapli I díky pochopení majitelky pozemku paní Jany Fojtíkové
Kaple I stojí, rezaví a chvěje se ve větru tak, jak si Pavla přála. Věřím, že se nám brzy podaří získat zaníceného mecenáše na realizaci další Kaple II na protějším kopci, protože obě patří k sobě.

Jan Amrůz

jinakrajina

360x210x1, nová instalace na louce mezi javory jinakrajina

Laternamagika, nový multifunkční sochařský objekt na louce jinakrajina

jinakrajina

Mezi jasany jinakrajina

jinakrajina

Nové objekty na louce jinakrajina

jinakrajina

NOVÁ INSTALACE 2019 jinakrajina

PŘEHOZ - NITRO 2019 jinakrajina

ZARŮSTÁNÍ jinakrajina

ZIMNÍ KRESBA jinakrajina

KRUHY 2018 Tereza Hašková jinakrajina

jinakrajina

PŘEHOZ 2018 Jan Ambruz jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

VYHLÍDKA 2018 Samuel Šrom jinakrajina

Sousoší jinakrajina

Glass instalation 2017 jinakrajina

PRO KRÁVY /Tereza Hašková/ jinakrajina

jinakrajina

DOKOLA jinakrajina

SRAŽENÁ HRANA jinakrajina

LAVIČKA jinakrajina

KŘÍŽOVÁ CESTA 2007 - PAVLA KAČÍRKOVÁ

kriz

KAPLE I 2010 - PAVLA KAČÍRKOVÁ
jinakrajina

jina krajina

SOCHY - INSTALACE

POLEH 2011 - JAN AMBRŮZ
jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

NET 2012 - JAN AMBRŮZ
jinakrajina

HVĚZDY 2011 - LÁĎA PLÍHAL + JAN AMBRŮZ/
jinakrajina

STUDÁNKA 2011
jinakrajina

ZNAČKY
jinakrajina

jinakrajina

KAPLE II 2014 - PAVLA KAČÍRKOVÁ

KAPLE 2015 - JAN AMBRŮZ

SLOUP 2015

 

facebook ... jan.ambruz/@/gmail.com ....... pavla.kacirkova/@/gmail.com