Aktuality

4.5.2022 20:22 jinakrajina

Ondřej Navrátil napsal knihu ŘEČIŠTĚ A VLNA /jinákrajina 139.-149.str./ jinakrajina

Připravujeme jinakrajina

Lesní cesta v mladém lese jinakrajina

Znejistění, instalace v Kostele Panny Marie Sněžné, Olomouci jinakrajina

ČIŽP? Lhotský potok jinakrajina

Destilerovo zátiší jinakrajina

Lesní cesta u hlubockého potoka jinakrajina

Retenční nádrž na hlubockém potoce jinakrajina

17. listopad 2021 jinakrajina

Ohněm si připomínáme 17. listopad 1989 ale i jiná výročí v dějinách lidstva a vesmíru. jinakrajina

Buranství vítězí! jinakrajina

21. 8. 2021 20:00 jinakrajina

Galerie Benedikta Rejta, Louny jinakrajina

Ve smrčině se kroutí smrky jinakrajina

Louka konečně rozkvétá jinakrajina

Art kontroluje množství vody, kterou se někteří idioti snažili vracet do vybagrované stoky ve snaze zabránit přírodním procesům nebo uškodit. jinakrajina

Na podzim zasazené třešně jsme byli nuceni přesadit 3 metry od sousedního pozemku z důvodu odebírání živin z půdy majitele. jinakrajina

Letošní roubování se taky někomu nelíbilo. jinakrajina

Krasobruslařský stadion bez vody, bez ledu, bez bruslařů v zapomnění. jinakrajina

Památník doby ledové. jinakrajina

Jsou tu i jiní živočichové, kteří využívají čistou vodu z rybníku, která přitéká z lesa jinakrajina

Údolí potoka je plné různých smetištních artefaktů. jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

Staronový biotop lhotského potoka se stal součástí návrhu KPÚ Lhota jinakrajina

16. Modlitba křížové cesty se nekonala jinakrajina

Voda ve lhotském potoce je díky nefunkčnosti ČOV kontaminovaná, bez života. Vzniklou situaci řeší ČIŽP a náprava je zřejmě v nedohlednu. jinakrajina

Přes to si touto stokou našla v zimě cestu do našeho rybníka tato potvora. jinakrajina

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“) obdržela dne 24.12.2020 Váš podnět k prošetření možného protiprávního jednání ze strany Obce Lhota (ZL), které spočívá ve vypouštění nečištěných odpadních vod z ČOV v obci Lhota do pravostranného přítoku Lhotského potoka. Místní šetření v dané věci ČIŽP provedla dne 11. 1. 2021. V souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že Váš podnět byl oprávněný a ČIŽP po ukončení šetření povede řízení o přestupku. jinakrajina

360x210x1, nová instalace na louce mezi javory jinakrajina

Lhotský potok se vrací do původního koryta jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

Nový člen spolku "jinákrajina" Art /Artusch von Blahud, červenobílý irský setr/ jinakrajina

14.11.2020 jsme vysázeli 20 třešní s příznivci spolku "jinákrajina" a podporou Nadace partnerství řadu třešní na kraji pole obhospodařovaného firmou Vínoblatel. Byla to první z plánovaných výsadeb ovocných stromů v lánech s perspektivou postupného zmenšování a dělení těchto velkých ploch s efektem protierozním a krajinotvorným a realizovat tak to co opomněli tvůrci návrhu KPÚ.
12.12.2020 Vyrváno a neznámo kam přemístěno několik stromků a polámané kůly. To je výsledek dlouho trvající a již tradiční soutěže: "Uškoď jak můžeš!" Šarovy jsou vesnicí soutěží a tradic... jinakrajina

20 Třešní jsme 14.11.2020 vysázeli s pomocí přádel a podporou nadace Partnerství jinakrajina

Přátelé z Doubrav jinakrajina

31. výročí 17. listopadu jsme připomněli pálením větví na kopci u Lhoty jinakrajina

Lednička u ohniště jinakrajina

Mýtina se mění v les jinakrajina

Jinákrajina s podporou nadace Partnerství připravuje na podzim /14.11.2020/ výsadbu třešní jinakrajina

20. 9. 2020 MODLITBA 15 jinakrajina

Vrby jinakrajina

Průhledy jinakrajina

Ač podivnost tohoto času neumožnila tradiční společnou modlitbu šarovské křížové cesty, naděje zůstává. Požehnaný Velký pátek. /Věra Polášková/ jinakrajina

BŘEZOLUPSKÝ RYBNÍK /hlína z polí v Šarovech a ve Lhotě/ jinakrajina

STARÁ BYDLIŠTĚ, Dům pánů z Kunštátu, Brno, 27.11. - 29.3. 2020 jinakrajina

ČOV Lhota jinakrajina

Hlohy po Salaší jinakrajina

17. 11. 2019 jinakrajina

Komplexní pozemkové úpravy Lhota - Šarovy jinakrajina

Hrušková - podzimní doplňková výsadba jinakrajina

jinakrajina

15. 9. 2019 MODLITBA 14 jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

604 LET OD UPÁLENÍ JANA HUSA jinakrajina

jinakrajina

jinakrajina

VELKÁ VODA 22.5.2019 jinakrajina

CHODEC V.B. /90/ jinakrajina

DĚTI - ZUŠ MORAVA 23.6.2019 jinakrajina

11.5.2019 - PROCHÁZKA PO POZORUHODNOSTECH /DATART - dobročinna aukce - z výtěžku bylo pořízeno polohovatelne křeslo a pomůcky pro artterapii do domova pro seniory v Otrokovicích/ jinakrajina

LOUKA - OVCE - STUDENTI AS2 - HOUPAČKA - OHNIŠTĚ 1.5.2019 jinakrajina

ŘEPKA 2019 jinakrajina

ZAJÍCI - PŘEMNOŽENÍ 2019 jinakrajina

TŮŇKY 8.4.2019 jinakrajina

ROUBOVÁNÍ - OSKERUŠE A JINÉ 30.3.-5.4.2019 jinakrajina

jinakrajina

KAČENA+12 21.4.2019 jinakrajina

LEDŇÁČEK 19.4.2019 jinakrajina

DATLENÍ 2019 jinakrajina

HNÍZDO-KÁNĚ 30.3.2019 jinakrajina

ČAP ČERNÝ 22.3.2019 jinakrajina

jinakrajina

7. 4. 2019 MODLITBA 13 jinakrajina

jinakrajina

Javorníky je místní název údolí v dolní části obce Bohuslavice u Zlína orientované severním směrem k obci Salaš. Toto údolí je honitbou místního MS, pastvinou ing. Jana Švédy a dříve pastvinami JZD. To zde zanechalo ohradní kůly, dráty a čtyři unifikovaná napajedla, betonové bloky s trubkovou konstrukcí.
Po dohodě se současným uživatelem, majiteli pozemků, dlouhodobé podpoře FaVU VUT Brno a panu Ing. Janu Ponížilovi z firmy SALVO jsme realizovali v průběhu letošního roku tři sochařské objekty. Tomu předcházely návrhy "zvoničky" na zatím nepřístupné napajedlo - místo na protějším svahu u cholerového pohřebiště, kde byl v roce 2015 osazen “sloup”, studentské návrhy objektů z roku 2014 a teprve až nyní nové a se štěstím realizované návrhy, pro něž se stalo podnětem téma pozemkových úprav, které mohou stát nástrojem náprav nedávné ale i současné dekulturizace kulturní krajiny a možná i místních ale i nemístních obyvatel. jinakrajina

Nové objekty jinakrajina

16. 9. 2018 MODLITBA 12 jinakrajina

21.8.2018 21:00 SLAVNOSTNÍ ZÁŽEH U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ MÍRNÉHO PŘIPOZDRŽENÍ, KTERÉ SE NIKDY NEDOŽENE.

jinakrajina

BOŽÍDÍLO, TIC Brno 1. 8. -29. 9. 2018 jinakrajina

DEN HRUŠEK 1.9.2018 jinakrajina

Kačeny jinakrajina

Po žních jinakrajina

Kaple II jinakrajina

Chodník na Lhotu jinakrajina

PRO KRÁVY /Tereza Hašková/ jinakrajina

jinakrajina


jinakrajina

TŮŇKY2018 jinakrajina

jinakrajina

ŽÁBY jinakrajina

ROUBOVÁNÍ2018 jinakrajina

4. 3. 2018 MODLITBA 11 jinakrajina

ČT - NÁŠVENKOV - AMPUTACEKRAJINY

Modříny jinakrajina

Staré mapy jinakrajina

20000,- jinakrajina

PROPOJENÍ jinakrajina

DOKOLA jinakrajina

BALÓN jinakrajina

DEN ARCHITEKTURY A ČT jinakrajina

17. 9. 2017 MODLITBA 10 jinakrajina

30. 9. 2017 DEN ARCHITEKTURY jinakrajina

LAVIČKA jinakrajina

20.6.2017 22:00 NAD SADEM U VRCHOVICE jinakrajina

ROUBOVÁNÍ jinakrajina

WORKSHOP - KRÁSNO NAD KYSUCOU - 21.4 -23.4. 2017 jinakrajina

9. 4. 2017 KŘÍŽOVÁ jinakrajina

ŽLEB jinakrajina

17LISTOPAD16 jinakrajina

VELKÝ MĚSÍC 17.11.2016 navečer na kopci u Lhoty jinakrajina

TRNOVÁ jinakrajina

jinakrajina

TRNOVÁ KORUNA jinakrajina

28.10.2016 jinakrajina

5055 - 2016 jinakrajina

Současná umělecká díla v krajině / Krajina, umění a fotografie
1. 11. 2016 - 5. 1. 2017 DOX, Praha jinakrajina

RurArtMap - zpráva o letě na venkově, Školská 28, Praha jinakrajina

GALERIE OF/FORMAT, BRNO jinakrajina

DEN ARCHITEKTURY 2.10.2016 jinakrajina

18. 9. 2016 KŘÍŽOVÁ jinakrajina

DEN ARCHITEKTURY
Sraz: ne 2. 10., 14.00, v Šarovech u místního pohostinství (střed obce) jinakrajina

FESTIVAL OHNĚ A ŽELEZA 2016 jinakrajina

DOUBKY jinakrajina

20. 3. 2016 KŘÍŽOVÁ jinakrajina

VERNISÁŽ - SAKRÁLNÍ PROSTOR jinakrajina

KAPLE II - výstava: SAKRÁLNÍ PROSTOR, 18/12/15 - 07/02/16, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha.
Zvláštní duch prostoru a forma podtrhující genia loci dané krajiny, ať horské či přímořské, spojuje všechny prezentované stavby. V Galerii Jaroslava Fragnera se od prosince představí 25 vybraných příkladů současné sakrální architektury z celého světa, které podmaňují svým příběhem spojení duchovna a pozemského života.
Stavby renomovaných autorů jako je například Mario Botta, Peter Zumthor, Christian Kerez, Marte. Marte či Fernando Menis jsou prezentovány minimalistickými modely a fotografiemi.

SÍJE jinakrajina

PŘEDODHALENÍ jinakrajina

GEOMETRIE FOLKLÓRU - BÁRA LUNGOVÁ jinakrajina

VITOVECKÁ 1 jinakrajina

jinakrajina

Srdečně zdravíme a zveme na páteční vernisáž v Galerii Doma, kde prof. Jan Ambrůz představí své projekty ve spoluku Jiná krajina, který oživuje krajinu kolme Šarov u Zlína. Obnova krajiny nespočívá jen ve výsadbě stromů, prosekávání zarostlých cest, kultivaci sadů, ale také v neposlední řadě v instalaci uměleckých děl. Ne všichni ale chápou, že do krajiny nepatří pouze historická boží muka, kapličky a křížky, ale také současná umělecká díla se stejnou spirituální intenzitou. Kyjovská výstava bude prezentací nejen realizací kolem Šarov, ale také prezentací chápání byrokratického aparátu o tom, jaké jsou krajinářské a umělecké hodnoty. více informací o projektech na: www.jinakrajina.eu

SLOUP jinakrajina

5055/2015 jinakrajina

BUFET 5055 jinakrajina

KAPLE - JAN AMBRŮZ jinakrajina

10.9. - 16. 10. 2015 VESNICE JE SVĚT, Galerie Pasáž, Přerov

13. 6. 2015 KŘÍŽOVÁ jinakrajina

18. 6. - 30. 8. 2015 VESNICE JE SVĚT, OGV JIHLAVA

9. 6. - 20. 9. 2015 CZECHSCAPE, LEDNICE

17.6. 2015 PECHAKUCHA NIGHT, Praha

600 jinakrajina

ZDENĚK SENDLER jinakrajina

SVĚTLO V SOUČASNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTUŘE - Galerie Jaroslava Frágnera v Praze /červenec-srpen 2015/PDF
jinakrajina

jinakrajina

VÝUKA VENKOVA_KOLOKVIUM DUBEN 2015_program.pdf

8. 3. 2015 KŘÍŽOVÁ jinakrajina

OSTROV 28.2.2015 jinakrajina

PÁTÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 8. 3. 2015 jinakrajina

OSTROV SVOBODY 29. 2. 2015 14 hod. jinakrajina

HOSPODA - ŠAROVY 22.11.2014 jinakrajina

JAK VYPIT TRNKU přednáška pana Severina jinakrajina

VŠUP PRAHA A JINÁKRAJINA jinakrajina

HRUŠKOVÁ - NOVÝ CHODNÍK jinakrajina

OD PÍSNČKY K SLIVOVICI Jiří Severin, Vitovecká "1", 22.11.2014 - 18:00, hospoda v Šarovech jinakrajina

17.11.2014 KARAFIÁTY jinakrajina

BUFET5055 /12.10.2014/ jinakrajina

DISERTAČNÍ PRÁCE - SOCHAŘSKÝ OBJEKT V KULTURNÍ KRAJINĚ ŠAROV, REFLEXE NEJEN VEŘEJNÉHO PROSTORU.

jinakrajina

NOVINY2014

BUFET 5055 - 12.10.2014, 49.147990274 N, 17.625412331 E jinakrajina

SVĚCENÍ KŘÍŽE A MODLITBA 14.9.2014 jinakrajina

31.7.2014 jinakrajina

ŠKOLNÍ VÝLET jinakrajina

TŘEŠŇOVÁ - ŠAROVY 2015 jinakrajina

TŮŇKY jinakrajina

TŮŇKY - BAGR jinakrajina

PLENÉR - MODRÁ jinakrajina

MODLITBA 16.3.2014 jinakrajina

JABLOŇOVÁ 2014 jinakrajina

HŘBITOV /u trnkového keře uprostřed je vysázením třešněšní vymezeno místo, kde byli při poslední morové epidemii v 18. století pohřbeni zemřelí obyvatelé Bohuslavic/ jinakrajina

ŠAROVY - HUMNA 2014 jinakrajina

NAPAJEDLA - JAVORNÍK jinakrajina

KAPLIČKA - HŘBITOV - TŘEŠŇOVÝ SAD jinakrajina

MOKŘADNÍ TŮŇKY - LHOTSKÝ POTOK jinakrajina

PLECH, KŮŇ, JEZDEC, PES jinakrajina

JEŘABINOVÁ 2013 jinakrajina

ZPRŮCHODNĚNÍ 28.10. 2013 jinakrajina

CHODNÍK NA LHOTU jinakrajina

28.10.2013 PROCHÁZENÍ jinakrajina

SÁZENÍ KAMENŮ jinakrajina

jinakrajina

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZOLUPY a JINÁKRAJINA ZVE NEDĚLE 15. ZÁŘÍ 2013 VE 14:00 HODIN SETKÁNÍ U OBECNÍHO ÚŘADU V ŠAROVECH K MODLITBĚ 2. KŘÍŽOVÉ CESTY V ŠAROVECH
Když viděl jeden farník poprvé tyto kříže, řekl: "Je v nich něco, co budí respekt. Člověk by se kříži rád vyhnul, ale na cestě životem to nejde. Velké rozpětí ramen i prostor uvnitř se dá vnímat tak, že když se tam schováš, ukryješ před sluncem nebo bouří, nikdy se neschováš úplně. Proto nám nezbývá nic jiného, ať chceme nebo ne, než přijmout kříž, jít stále pod ním a přebývat až do doby času veškerého našeho chápání a vnímání."

Pozvánka v PDF.

JINÁKRAJINA - prezentace projektu - Fryštácký malý svět. V SOBOTU 24. 8. 2013 OD 11 HODIN VE STODOLE NA FARNÍM DVOŘE. Pozvánka

Silnice II-497 Šarovy-Bohuslavice Navrhovaná podoba v PDF.

- B3-1_KOORD_SAROVY_DSP.PDF

- B3-2_KOORD_SAROVY_DSP.PDF

PLENÉR - ČERVENÁ - S Matějem Řízkem jsme vyčistili kus jabloňového sadu.
jinakrajina

18.4. -Pecha Kucha Night Brno 10 >>> RURÁLNÍ RENESANCE / LA RENAISSANCE RURALE v Domě umění města Brna(20:00)
JINÁKRAJINA s projektem Kříže cesty sochy krajina lidé zařazena Goethe institutem do svých architektonických procházek.

30.3. 2013 - Pět třešní
jinakrajina

17.3. 2013 - Křížová cesta pořádaná římskokatolickou farností Březolupy
jinakrajina

Dopis, obce Šarovy Jinékrajině, reakce Jana Ambrůze a Niny Ličkové k vyjádření se obce.
Šarovy → Jinákrajina
Jan Ambrůz → Šarovy
Nina Ličková - úvaha o problému ukončení Křížové cesty

jinakrajina

O.s.Jinákrajina vás zve na 1. společené setkání občanů u křížů na Drahovici za účelem úklidu této polní cesty a jejiho okolí.
sraz v sobotu 9.března 13:00 na kopci u vrchovice.
Vemte sebou: hrábě, sekery, pilky a dobré počasí. Jan Ambruz
předseda o.s.jinákrajina

jinakrajina

.
PŘEDNÁŠKY "JINÁKRAJINA" jinakrajina

5.4.2013 - BLANSKO, Skalní mlýn, 10:00,pořádá MENDELOVA UNIVERZITA BRNO /Lidé a krajina II/PDF - pozvánka

16.4.2013 OPAVA ZA OPAVU O.S. /19:00/

.

ÚPRAVA SMETIŠTĚ NA VRCHOVCI

Návrh úpravy smetiště na vrchovici, kterou by mohla vzniknout trvalá přeměna tohoto místa!

Několikrát jsme nabádali zastupitele obce k zamyšlení nad tímto prostorem /nad celou krajinou včetně obce samotné/, který je již definován KŘÍŽI, a který chceme ukončit objektem souznícím s kříži, cestou a celkovou koncepcí projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ.

Tak jako krajinu z úvozu rámují jednotlivé křížě, tak samotná cesta, keře a stromy po stranách vymezují průhled na vrcholu. Na osu cesty navrhujeme umístit maximálně oproštěnou vertikálu, která bude protnuta horizontálou protějšího lesa.

Po vyklizení smetiště chceme na jaře vysázet po krajích vysokokmené ovocné stromy /třešně/, které tak mohou navázat na původní třešňovou alej. Tato výsadba může být přenesena i na protější stranu na kraj vrchovice. Dojde tak k vymezení a zároveň i zvýraznění tohoto místa a prostoru pro instalaci navrženého objektu.

Podle nás je to jediný způsob, jak dát veřejnosti najevo, že zde není smetiště, že nechceme, aby tady bylo smetiště, že nás toto místo zajímá, že nám není lhostejné tak, jak nám není lhostejná kulturní krajina náležející Šarovům.

Součástí těchto úprav může být také instalace informačního panelu s mapou celého projektu.

jinakrajina

POUŤ BŘEZOLUPSKÉ ŘÍMKSOKATOLICKÉ FARNOSTI KE KŘÍŽOVÉ CESTĚ V ŠAROVECH

Blížící se postní doba vybízí k rozjímání naší osobní "cesty kříže", a proto pan farář Josef Říha zve všechny k modlitbě křížové cesty v přírodě šarovského katastru. Kdy přesně "Křížová cesta" proběhne, budeme informovat. (od 13. 2. 2013 do Velikonoc).

HUMNA NEJKRÁSNĚJŠÍ

PŘEDÁVÁNÍ CEN jinakrajina

jinakrajina

Od letošní zimy procházím a fotografuji humenný svah nad vesnicí, ten naproti lesa, který pozvolna zrcadlí tu kdysi existenční plochu orientovanou slunci. Začal jsem na vrcholu, a to již dřív, protože jsem hledal ideální bod, místo pro jednu z mých čtyř soch navržených do polí, pro tuto krajinu. Teprve letos jsem políčko s tím ideálním místem získal a snad příští rok sochu osadím na mém poli, protože jinak to nešlo.

Do polí jsem chodil již dřív. Potuloval jsem se humny v zimě, kdy jsme hledali ty nejzavátější úvozy, koncem jara na první třešně, v létě jsme zdolávali hory slámy a na podzim opékali brambory, vařili na polní pícce lízačku ze švestek, pouštěli draky. Dalo se projít každou cestou od domu až na vrchovou cestu, protože vše mělo svůj řád a skoro každý měl důvod tento řád respektovat. Kráva, koza, prase, králíci a někde i ten kůň měli svůj chlév, svoji maštal, a proto hnůj měl své místo na poli, brambory, řepa a obilí zase své místo ve sklepích a komorách tak jako seno a sláma na půdě a ve stodolách.

Prostě řád vesnice, řád světa..

Nad vesnicí jsou ty drobné plochy polí, to záhumení rozbrázděno v lány. Tam, kde zůstala asfaltová polní cesta, se kraj polí s ní srovnal. Dole k vesnici pak lány kopírují nepřirozeně vrstevnice až tam, kde se je podařilo pluhem rozorat, kde je vlastník toho pole hájící svou půdu pustil a nebo zbytek selského rozumu jim nedovolil. A že rozumu bylo málo, je právě vidět na vsakové rýze nad nepřirozeným a velmi nevzhledným novomezním rozdělením lánu nad všemi těmi humny. A tam kde se již hospodařit nemělo, zasadili ovocné stromy, a to ne tak pro jejich ovoce, ale pro případ návrácení starých upachtěných časů.

Postupným prodíráním se tímto záhumením jsem se dostal až k humnům a trochu přidrzle téměř až na dvory. Obtížně jsem hledal onen předěl. Odkrývala se mi však postupně pozoruhodná místa v této divočině. V paměti se mi vybavovala ta, která jsem kdysi spatřil, ta která jsem jen tak procházel, kde byly dobré třešně, jablka skoré, ryngle zelené, máslovky, hniličky, mišpule, jahody, bobule kyselého vína... Čert na brambory, kterému se uvolnila kola tak, že se nedala již zastavit a dalo se jen dívat... Kolo z pásaku mělo svou setrvačnost, svůj gravitační příběh, tak jako přezrálé kameny na větvích bezu...

Nacházel jsem však i nová místa, která jsem tehdy neviděl a vyjevila se až nyní. Pesimismus horních pater vystřídal mírný optimismus z náznaků středního pásma, které pomalu ožívá lidskou přítomností:

Pavel Šustek je často ve svém sadu u včel. Vozábalovi jednou za čas pokosí své pole. Milan Bernatík vytvořil z trnkové houštiny pozoruhodný sad. Franta Ondrašík tahá dřevo svým traktorem a zprůchodnil tak obecní cestu. David Fejt si taky pořídil své pole. Mladí Bernatíkovi staví dům a ovce jim vypásají humno tak jako Zdenkovi Vyoralovi. Hubáčkovi prořezali sad a suší seno pro ovce podobně Bernatíkovi. Petr Janča svůj sad prořezal již dříve a humno kosí v celé šíři. Ambrůzovi se mohou procházet humnem ažk lánům. Olbrecht na to sere, ale Pešula zapěstovává les. Dupalovi se taky trochu snaží. Josef Svoboda opečovává, co se dá. Soused Petr Mach líčí trnky na bílo. Miroslav Šustek vyčistil své humno, ten velký vysokokmenný sad za chalupou ... kus práce, na které se podílí milovnice rostlin a přírody Věrka s Boženou.

Výčet lidí a výběr obrázků na plakátu nepostihuje všechy aktivity místních obyvatel a celé spektrum činností na tomto katastru. Na plakát jsou vybrána jen ta místa, která mě zaujala, a to nejen příkladnou starostlivostí jejich majitelů, ale i ta místa, která mají své kouzlo právě proto, že jsou taková jaká jsou.

jina krajina

JINÁKRAJINA.PDF

jina krajina

jina krajina

jinakrajina
Bufet bude otevřen 28.října 2012 od 12:00 - 16:00 na cyklotrase 5055 jako kulturní krmelec a občerstvovací stanice pro kolemjdoucí a kolemjedoucí milovníky podzimního lesa a uměleckých zážitků z procházení po vysokými smrky, prodírání se vysokou travou, hustou smrčinou, pozorování protějších svahů, akrobatky Anny Tomanové pohybující se mezi nebem a zemí, prohlížení barokních hranečníků na barokní hranici stojících i povalených, z dobrého jablečného moštu, koláčků, zelené, čaje, dušeného skopového masa se zeleninou, opékaných buřtů.

jinakrajina
KRMELEC BUDE AKTIVOVÁN VŽDY JEDEN DEN V ROCE JAKO BUFET NA TRASE 5055.
DATUM JEHO AKTIVACE /PROVOZNÍ DOBA, NABÍDKA OBČERSTVENÍ, KULTURNÍ PROGRAM, TÉMA SEMINÁŘE.../
BUDE UVEDENO NA NETU:
28.10.2012
WWW.JINAKRAJINA.EU
jinakrajina
Mapa projektu - KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Petice „Za obnovu zemědělské krajiny“

Obec Šarovy byla vaším úsilím vyburcována k jednání. V tomto případě jsou zájmy obce Šarovy nadřazenější aktivitě o.s. JINÁKRAJINA. Právě proto obec Lhota vydala usnesení, kterým zneplatňuje, ruší usnesení č. 04/Z17/2012 , protože bylo zahájeno jednání o převodu parcely 505/2 do vlastnictví obce Šarovy. S pozdravem. Kadlečíková (Celý dopis)

Zveme do foye Městského divadla Zlín na výstavu JINÁKRAJINA - Pavla Kačírková, Jan Ambrůz, Kryštof Ambrůz. Vernisáž proběhne v nedeli, 2.9. v 17 hodin. (výstava potrvá od 2.9. - 22.9. 2012) pozvánka k tisku - PDF
jinakrajina
jina krajina

Souhlasné stanovisko k výsadbě dřevin

Záměr výsadby dřevin - Šarovy

jina krajina

497
Je to nedávno, co jsem si pročítal poslední číslo zpravodaje Okno do kraje. Sebechvalný to a proto tak trochu podivný plátek - noviny Zlínského kraje, kde vyjevuje se všechno krásně usazeno v tom rámu přes to sklo, ale hlavně pak pohled z druhé strany se stává obrazárnou.
Dočetl jsem se krom jiného, jak se hejtmanovi líbí silnice, a proto tu novou za 120 miliónů /necelé dva kilometry/ mezi obcemi Šarovy a Březolupy posvětil svým oceněním v soutěži stavba roku. Moc se mu líbí ten násep, který rozťal úrodný lán v tom od pravěku obývaném údolí uprostřed křižovatkou s neplánovanou mokřinou, ale jinak dořešenou vozovkou do posledního detailu, protože stavbyvedoucí byl pod tlakem projektanta dbalého všech norem a hlavně majitele tohoto v náhradní restituci nabytého lánu vědomého si úrodnosti této půdy... Původní logicky vedenou silnici pod lesem na kraji pole z úcty k celistvosti této žírné údolní nivy naši krajští radní v rámci zlepšení propojenosti měst napřímili podobně jako úsek Bílovice - Březolupy, který unikl jejich hodnotitelské pozornosti. Úspěšně tak navázali na podobné činy z šedesátých let, kdy bezohledně v mezích pokroku byla přímena vesnice Bohuslavice a následně Šarovy. Průjezdné vsi se staly ještě průjezdnější díky dobové ideologii a normotvorné kreativitě a možná i jiným normám tehdejších doby. Z odstupem času se jeví tyto stavby, které nerespektovaly ani za mák ráz vesnic a ráz krajiny, který do té doby ještě jaksi přirozeně respektovali a opečovávali jejich obyvatelé. Promyšleně ohlupující ideologie těmito pokrokovými činy předznamenala dalši vývoj. Narovnání vesnic silnicemi a regulací toků napřímilo a vyžehlilo jak myšlení tak i pole v lány na svazích pro větší úrodu podunajských nížin.
Nevím, zda hejtman přehlížel kraj z okna mrakodrapu anebo slavnostně střihl stuhu na tomto úseku silnice, který tak mocně na něj zapůsobil snad tím lesem nebo tím asfaltovým smradem anebo bůh ví čím, a proto se mu asi tak moc zalíbil! Silnice o které si myslím, že ji snad nakonec stavěli pro krásné oči majitelky toho lánu … Nevím, zda si prohlédl ty zprzněné detaily, to odfláklé napojení na okolní terén, a vůbec tu stuhu podivně navlněnou do kraje … Zda je vůbec schopen prohlédnout tu necitlivost a ideovou prázdnotu, kterou zahaluje oněch 120 miliónů bezpříkladné arogance zaštítěné mimořádnou schopností úředníků porozumět všem dotačním výzvám Bruselu. Okno do kraje se stalo již dávno zrcadlem na zdi, milí spoluobčané.
Jan Ambruz

(* nedávno jsem se obrátil na uživatele a částečně i majitele polí s dotazem, zda by nám umožnili vysázet třešně podél již téměř rozorané polní komunikace, jediné ještě znatelné cesty vedoucí z vrcholu nad Šarovama do údolí Hlubockého potoka. Ve snaze zachovat tu spojnici jako připomínku těch lidských stop, kravských a koňských kopyt a otisků kol a časů minulých… nebyl jsem vyslyšen!


Již třetí rok prošlapáváme tento zapomenutý chodník, sázíme kolem jeřáby. něco se neujme, něco uschne, něco někdo poláme. jina krajina

senahrabání / červen 2012 jina krajina

jina krajina

na září připravuje "jinákrajina" výstavu v městském divadle ve zlíně jina krajina

Krajina pro život - dokument České televize

Noviny 2012 PDF

prohlédnout Noviny 2012

Soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ HUMNA

Občanské sdružení "Jinakrajina" vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější humna, pole, sad, zahradu. Soutěže se mohou zúčastnit všichni vlastníci pozemků v KÚ Šarovy. Odborná komise na podzim letošního roku vyhodnotí nominované pozemky. Zveřejnění výsledků soutěže a slavnostní předávání cen proběhne v sále místního pohostinství 28.10. za účasti přizvaných hostů. Sledovat stranky Jinakrajina a soutěž můžete také na facebooku
jnejkrásnější humna

Zemědělství umírá jako sociální výdobytky naší země - František Jonáš - PDF


Vážený pane profesore,
dovolte mi, abych Vám s ohledem na společnou myšlenku a snahu vzbudit zájem obyvatel o okolní krajinu jménem krajské organizace Strany zelených Zlín nabídla místo na naší kandidátní listině do podzimních krajských voleb. Velmi si vážíme Vámi realizovaných projektů v rámci občanského sdružení Jiná krajina, které významně přispívají ke kulturně-environmentálnímu rozvoji Zlínského kraje; mimo jiné i proto, že nejsou soustředěny do krajského města, ale naopak do menších vesnic v regionu.
V případě Vašeho zájmu mě, prosím, kontaktujte emailem či telefonicky a dohodneme se na termínu osobního setkání.
Pokud je Vám SZ alespoň trochu sympatická, ale nechcete se v politice přímo angažovat, můžeme se domluvit na jiné formě vzájemné podpory a spolupráce.
S pozdravem
Kateřina Zukalová

Krajská předsedkyně Strany zelených Zlín


שיראל ספרא
בית ספר גבוה לאומנות מוסררה ע"ש נגר
ירושלים ישראל

jina krajina

Shrnutí workshopu v Šarovech se studenty architektury a studenty ateliéru sochařství Jana Ambrůze - PDF

Kryštof Ambrůz pracuje na palestinské straně zdi
sad jina krajina

sad jina krajina

sad jina krajina


Greetings Jan, I am savoring this brief moment of peace from the hectic holidays to thank you for my very enjoyable visit to Brno. It was a great pleasure to meet you and your students and to visit your fabulous home with the perfect fields, sublime woods, and magical moonlight path to the picturesque local pub- and your sister’s fabulous pastries! I very much enjoyed the chance to see and experience your wonderful outdoor sculptures that blend the near and the far so effortlessly. You are indeed a prolific and busy fellow! Also, I am very impressed by your sculpture program and the thoroughgoing preparation that your students receive. Particularly that your undergraduates routinely absorb the experience of exhibiting in professional venues, regularly prepare thorough proposals for sited installations, commonly work with industry (such as the concrete casting firm), and that they represent themselves in catalogues and publications throughout their schooling, I find exemplary and most admirable. Best of all, that you install in them a level of artistic ambition and professionalism by your personal example and that you create extraordinary opportunity such as the locally sponsored country road we visited, lined with wonderful, professional projects (that sliced tree is now an all-time favorite of mine!)--all made by inspired students— is extraordinary. I wish you the very best for 2012, and I hope that we can stay in touch, given our overlapping interests in both sculpture and in teaching. What’s more, with your driving curiosity and productivity I am inevitably curious what wonders come next! With appreciation and fond regards,
Bruce

Bruce Chao, Professor Glass Department Head Rhode Island School of Design 2 College Street Providence, RI 02903 sad jina krajina


jina krajina


mapa KÚ Šarovy s vyznačením pozemků ve vlastnictví státu a největšího vlastníka půdy

HRUŠKY

sad jina krajina"MY VÁM - VY NÁM" je projekt, do kterého se mohou zapojit všichni, také obyvatelé obcí Bohuslavic u Zlína a Lhoty u Malenovic, majitelé pozemků a snad i současní uživatelé. 28.10. vysadíme asi stovku vysokokmenných hrušní podél této polní cesty a to ze strany od Lhoty. Jak z názvu vyplývá, na podzim by to měli být převážně občané, sadaři Bohuslavic, příští rok pak sadaři ze Lhoty osází druhou stranu cesty. Občanské sdružení "jinákrajina" uvítá na těchto podzimních akcích samozřejmě každého krajináře zblízka i daleka.

jina krajina

VESNICE - KRAJINA wokrshop Šarovy 13.10-16.10.

jina krajina

program - PDF

Prezentace workshopu Vesnice a krajina ke stazeni
Vesnice a krajina PDF

Retardace cesty PDF

Okoli obecniho uradu PDF

Satny PDF


Rozhovor s Janem Ambrůzem pro časopis PROSTOR ZLÍN 3/201 PDF

.DOC

Článek v časopise PROSTOR ZLÍN 3/2011 o sochách v Šarovech Pavly Kačírkové PDF

konstrukce nového objektu do polí bude po opláštění modřínovými deskami na podzim slavnostně odhalena

jina krajina

Pouť k sochám Pavly Kačírkové, pořádaná jako doprovodný program k výstavě v Galerii města Blanska, 26.6.2011

pouť

Nález pravěkých kamenných nástrojů na poli pod Salaší 26.6.2011

pravěk

Ve větru - trnkový sad pana Slezáka z Bohuslavic u Zlína

sad jina krajina

"Bažantnice" - smrčina pod chodníkem na Lhotu

smrčina jina krajina

31.3. 2011 sázení padesáti jařabin

jina krajina

jinakrajina

Dopisy Mileně Kovaříkové, radní Zlínského kraje. (PDF)

Přednáška v Krajské knihovně ve Zlíně /3.11. 2010/

Obnova chodníku Šarovy – Lhota /28.10.2010/ (PDF)

jinakrajina

jinakrajina

Výsadba jasanů a jeřabin /20.10.2010/ foto jasany

Jina krajina

Pavla Kačírková održela Cenu Josefa Hlávky za sochařské dílo /Kaple I/

Výstava velkoformátových fotografií Pavly Kačírkové v Praze /Praha, Pasáž U Hájků, 2010-2011/

ČT 2 - Kultura CZ

http://ans.ffa.vutbr.cz/krizeaktuality.html

Slavnostní odhalení KAPLE I /30.6. 2010/

Odstranění lip /28.4.2010/

 

 

 

 

 

jan.ambruz/@/gmail.com ....... pavla.kacirkova/@/gmail.com