JINÁKRAJINA


Občanské sdružení „jinákrajina“ vzniklo za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu „KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ“ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Tento projekt je postupně realizován od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace „Křížové cesty“. Všech čtrnáct křížů bylo nasledující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Současně s tímto projektem byl zpracován návrh soch – kaplí, které navazují na „Křížovou cestu“ a jsou tak jejich pokračováním v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v majetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy – kaple na tyto výrazné body postupně instalovány. Situace se ale vyvíjí jinak, podobně jako s kříži, které jsou umístěny se souhlasem majitelů na jejich soukromé pozemky. Pro instalaci „Kaple I“ jsme získali souhlas majitelky pozemku a v letošním roce byla instalována a slavnostně odhalena.

Pro “Kapli II“ byl zakoupen pozemek na protějším kopci. Sdružení se tedy snaží o návrácení člověka do kulturní krajiny, která se postupně díky necitlivému způsobu hospodaření stává pouhým předmětem podnikání a spekulací. Situace je o to zoufalejší, když současný uživatel, který zde hospodaří, opravdu jen podniká, orá, rozorává, přiorává a nerespektuje přírodní, geografické danosti. Pouze krajinu „obhospodařuje“ a v očích obyvatel udržuje. Toto počínání poznamenává jak krajinu, tak samotné vlastníky půdy, kteří díky dlouhodobé socializaci vesnice a později nastolení tržního hospodaření ztratili o vlastní půdu a přirozenou kulturnost krajiny zájem. „Revitalizace krajiny je možná. Revitalizace duše je mnohem složitější. Projektem chceme vzbudit zájem místních obyvatel o okolní krajinu, která má být přirozenou součástí životního prostředí obcí.

 


Stanovy občanského sdružení

 

 

facebook ... jan.ambruz/@/gmail.com ....... pavla.kacirkova/@/gmail.com